WRAP เปิดตัว Circular Textile Toolkit เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอและแฟชั่น

นวัตกรรม / การออกแบบ
09/11/2566     |     อ่าน : 848 ครั้ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะประเด็น fast fashion ที่ก่อขยะแฟชั่นจำนวนมหาศาล ในแต่ละปีจะมีเสื้อผ้าถึง 336,000 ตันถูกทำลายด้วยการฝังกลบ WRAP ซึ่งเป็นองค์การด้านสิ่งแวดล้อมชั้นนำของสหราชอาณาจักร ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือ Textiles 2030 ระหว่างภาครัฐและเอกชนในสหราชอาณาจักร มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอในสหราชอาณาจักรให้กลายเป็นระบบหมุนเวียน มีผู้ลงนามมากกว่า 100 รายจากทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าสิ่งทอ ตั้งแต่แบรนด์แฟชั่นไปจนถึงซัพพลายเออร์และรัฐบาล ตั้งแต่ปี 2020 ซึ่ง Textiles 2030 เป็นหนึ่งในข้อตกลงความร่วมมือที่สำคัญที่สุดในโลกในการเปลี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอให้เป็นระบบหมุนเวียน ข้อตกลงนี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้อุตสาหกรรมสิ่งทอในสหราชอาณาจักรบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน  

ในปีนี้ WRAP ได้เปิดตัว Circular Textile Toolkit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทและองค์กรสิ่งทอฝังหลักการออกแบบหมุนเวียนลงในกระบวนการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสิ่งทอ Circular Textile Toolkit นี้จัดทำโดยความร่วมมือกับอุตสาหกรรมผ่านคณะทำงานด้านการออกแบบหมุนเวียนของ Textiles 2030 ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรสิ่งทอชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก 

Circular Textile Toolkit ประกอบด้วยเนื้อหาต่อไปนี้:
-บทนำเกี่ยวกับการออกแบบหมุนเวียน
-สี่เสาหลักของการออกแบบหมุนเวียน: 1)การลดผลกระทบของวัสดุ 2)การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร 3)การออกแบบเพื่อให้เสื้อผ้ามีอายุใช้งานที่นานขึ้น และ 4) ออกแบบเพื่อให้สามารถรีไซเคิลได้หรือออกแบบเพื่อให้แยกส่วนได้ง่าย
- เทคโนโลยีของการรีไซเคิล fibre-to-fibre
- กรอบแนวทางปฏิบัติการออกแบบหมุนเวียน
- ความซับซ้อนของการออกแบบหมุนเวียน
- บทสรุปและก้าวต่อไปที่จะมุ่งสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น 
ภาพจาก: WRAP Design for Circularity Toolkit

Catherine David ผู้อำนวยการฝ่ายการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและโปรแกรมธุรกิจของ WRAP กล่าวว่า "ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญของ Textiles 2030 WRAP มีความยินดีที่จะนำ Circular Design Toolkit ไปสู่อุตสาหกรรมในวงกว้าง ดังที่เราทราบดีว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก โดยเสื้อผ้าจำนวน 336,000 ตันจะถูกนำไปฝังกลบในแต่ละปี คู่มือนี้สามารถช่วยให้แบรนด์ออกแบบแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งช่วยให้แบรนด์สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน ชุดเครื่องมือการออกแบบแบบหมุนเวียนเป็นส่วนสำคัญในแผนงาน Textiles 2030 Circularity ซึ่งกำหนดสิ่งที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นระหว่างปัจจุบันถึงปี 2030 เพื่อบรรลุเป้าหมาย Textiles 2030 และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน" 

Joseph Mountain หัวหน้าฝ่ายความยั่งยืนของ N Brown Group กล่าวว่า "เครื่องมือที่เป็นแนวทางของ Textiles 2030 ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างไร ที่ N Brown Group เราได้เริ่มทำงานในโครงการออกแบบหมุนเวียนและใช้ Circular Design Toolkit เพื่อเริ่มเวิร์คช็อปและทำความเข้าใจว่าเราจะบูรณาการการออกแบบหมุนเวียนเข้ากับวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างไร" 

ภาพจาก WRAP’S CIRCULAR DESIGN TOOLKIT SERVES AS A COMPREHENSIVE RESOURCE FOR THE TEXTILE SECTOR 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมสิ่งทอกำลังเรียกร้องความสนใจจากทั่วโลก โดยกระตุ้นให้รัฐบาลทั่วโลกดำเนินการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกับอุตสาหกรรส่ิงทอและแฟชั่น ยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปสำหรับสิ่งทอที่ยั่งยืนและหมุนเวียนกำลังเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมต่ออุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น ซึ่งยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปนี้จะรวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดด้านการออกแบบเชิงนิเวศน์ (Eco-design requirements) ร่วมกับการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิต (Expanded Producer Responsibility) ค่าธรรมเนียมการปรับเชิงนิเวศน์ และหนังสือเดินทางผลิตภัณฑ์ดิจิทัล (eco-modulation fees and Digital Product Passports)

Circular Design Toolkit จะช่วยสนับสนุนแบรนด์ในการเตรียมความพร้อมสำหรับกฎระเบียบที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ Textiles 2030 ที่ดำเนินการเป็นองค์กรอิสระมีบทบาทที่สำคัญในการทำให้วงจรอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวให้สอดคล้องและสร้างความมั่นคงตลอดห่วงโซ่คุณค่า  

อ้างอิง: https://wrap.org.uk/media-centre/press-releases/wrap-announces-circular-design-toolkit-help-reduce-textiles  


ดาวน์โหลด WRAP_Design_for_Circularity_Toolkit.pdf