ศูนย์ความช่วยเหลือ

วิธีการใช้งานหน้า KNOWLEDGE HUB / PRODUCTS / FIND MATERIALS

การใช้งานหน้า KNOWLEDGE HUB
หน้า Knowlage Hub เป็นหน้าที่รวบรวม งานวิจัย บทความ แหล่งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับสิ่งทอ มีบทความของภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจะมีหัวข้อให้เลือก อ่านตามความสนใจหรือต้องการศึกษา เช่น มาตรฐาน กฏระเบียบ
  • ในหน้ารายละเอียดจะมี ไฟล์เอกสารเพิ่มเติม ซึ่งสมาชิกสามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
  • แสดงโลโก้ของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย หรือ บทความนั้นๆ ซึ่งสามารถกดเข้าไปหน้าร้านของผู้ประกอบการได้
การใช้งานหน้า PRODUCTS
หน้า Product คือหน้าที่แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตจาก Material แล้ว เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ที่มีวัสดุที่ทำมาจากใยผักตบชวาโดยสามารถไปยังหน้าร้านค้าผ่านทาง แพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เช่น Shopee Lazada
การใช้งานหน้า FIND MATERIALS
หน้า Find Materials ลูกค้าและผู้ประกอบการ สามารถค้นหาวัตถุดิบเพื่อต่อยอดนำไปผลิตสินค้าต่อไปได้ในอนาคตแนะนำการใช้งาน
  • ลูกค้าเมื่อเข้ามาสามารถกดเลือกหมวดหมู่ชนิดของวัตถุดิบได้
  • เมื่อกดเข้าไปจะเจอผู้ประกอบการ (หากเลือกหน้ารวมจะเจอหลายวัตถุดิบ ถ้าเลือกย่อยจะเจออย่างเดียว) และเลือกวัตถุดิบ ลงตะกร้า
  • มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์เมื่อมีการเลือกวัตถุดิบลงตะกร้า และสามารถไปยังหน้าร้านค้าผ่านทางแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ เช่น Shopee Lazada