ติดต่อเรา
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

หากท่านมีข้อสงสัยในงานบริการ หรืองานด้านอื่นๆ ท่านสามารถติดสอบถามสถาบันพัฒนาสิ่งทอได้ ดังนี้
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ : 02713 5492-9 ต่อ 512-517
ศูนย์วิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ : 02713 5492-9 ต่อ 407, 408, 413
ศูนย์ข้อมูลและดิจิทัลอุตสาหกรรม : 02713 5492-9 ต่อ 543, 882
ฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม : 02713 5492-9 ต่อ 222, 711, 732, 740
บริการอบรมและสัมมนา : 027195492-9 ต่อ 101
Messe Frankfurt / งานจัดแสดงสินค้า : 027135492-9 ต่อ 222
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 2712 1592
ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและมาตรฐาน 0 2712 4527 ext 550
Submit a request
โปรดระบุชื่อของคุณ
โปรดระบุนามสกุลของคุณ
โปรดระบุอีเมลของคุณ
โปรดระบุข้อความ